Products
HomeProducts Vonoprazan Vonoprazan Impurity 46
small
big

Vonoprazan Impurity 46

CAT#: V04345
Product Name: Vonoprazan Impurity 46
Synonyms: 1-((5-chloropyridin-3-yl)sulfonyl)-5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
M.F: C16H10ClFN2O3S
M.W: 364.78
CAS#: N/A
Specification: 10mg/vial